Regulamin sprzedaży detalicznej w naszym sklepie 

 1. Bezpieczeństwo
  • Firma Claro M&J Sp. z o.o. gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych zarówno
  • w procesie ich przetwarzania, jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • Sklep internetowy chemiazniemiec.opole.pl nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Informacje kontaktowe klientów są wykorzystywane wtedy, gdy jest to konieczne. Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.
  • Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926,z pózn. zm.). Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z pózn. zm.). Rozporządzeniu z dnia 29.02.04r. Ministra Spraw Wewnętrzny i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacji, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100,poz.1024).
 2. Zamówienia
  • Złożenie zamówienia na stronie internetowej www.chemiazniemiec.opole.pl oznacza zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz ich akceptację. Potwierdzenie akceptacji odbywa się przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
  • Zamówienia składane są przez stronę www.chemiazniemiec.opole.pl
  • Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
  • Zamówienia można składać przez:
   1. sklep internetowy www.chemiazniemiec.opole.pl,
   2. e-mail: biuro@claro-hurt.pl
   3. telefonicznie: 606 290 690 lub 664 734 394
  • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
  • Widoczne na stronie www.chemiazniemiec.opole.pl ceny towarów, są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
  • Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
   1. wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
   2. wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
   3. akceptacją niniejszeg
   4. regulaminu.
  • Firma Claro M&J Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za braki w towarze z zamówień nieodebranych przez kupującego, który nie podał daty odebrania towaru- NIE REZERWUJEMY TOWARÓW.
  • Towar zamówiony do odłożenia na kilka lub kilkanaście dni do przodu NIE JEST odkładany w dniu wpłynięcia zamówienia, a w dniu jego odebrania, co może skutkować brakami spowodowanymi wykupieniem danego produktu.
 3. Wysyłka
  • Zamówienia są realizowane w dni robocze obowiązujące w Polsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • Termin realizacji (wysyłki) zamówienia wynosi maksymalnie 48h. Termin otrzymania przesyłki przez klienta uzależniony od wybranej formy przesyłki. W 90% przypadków zamówiony towar trafia do klienta do 2dni roboczych.
  • Sklep www.chemiazniemiec.opole.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości – w takim przypadku klient zostanie poinformowany o takim fakcie mailowo lub telefonicznie. Sklep chemiazniemiec.opole.pl nie ma obowiązku podawać przyczyny odstąpienia od realizacji zamówienia.
  • Koszty przesłania towaru ponosi kupujący (wg cennika DPD).
  • Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem u doręczyciela (kuriera) w chwili odbioru towaru lub przelewem na rachunek bankowy sklepu www.chemiazniemiec.opole.pl. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Kupująceg po zaksięgowaniu należności na koncie firmy Claro M&J Sp. z o.o..
  • Stan konta sprawdzamy 7 dni w tygodniu. Przez wzgląd na czas pracy banków i urzędów pocztowych zamówienia wysyłkowe złożone pod koniec tygodnia będą realizowane w dni robocze.
  • Paczki za pośrednictwem kurierów wysyłane są od poniedziałku do piątku.
  • Możliwy jest odbiór osobisty na terenie Kępy/koło Opola.
  • Dzień złożenia zamówienia i dokonania opłaty nie jest równoznaczny z dniem wysyłki (od poniedziałku do piątku).
 4. Zwroty i reklamacje
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy wg przepisów dotyczących zakupów na odległość.
  • Dotyczy to tylko sprzedaży detalicznej (konsumenckiej), a więc dotyczy to tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej.
  • Zwracamy produkt, nie może nosić śladów użytkowania. Towar nie może być rozpakowany, każdy element powinien być kompletny. Zapakowany w opakowanie producenta.
  • Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@claro-hurt.pl
  • Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych
  • W przeciwnym wypadku zwroty nie będą przyjmowane. Jeśli chcesz dokonać zwrotu towaru:
   • odeślij do nas produkt w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu z całą zawartością na adres – Claro M&J Sp. z o.o. ul. Słowackiego 4, 46-022 Kępa. Przesyłka jest, realizowana na Twój koszt.
   • do przesyłki dołącz pisemne oświadczenie o chęci zwrotu towaru, a także numer konta bankowego, na który ma zostać zrealizowany zwrot.
   • w ciągu 5 dni od momentu otrzymania przesyłki sprawdzimy jej stan (czy jest nieuszkodzona, oryginalnie zapakowana itp)
   • w ciągu 3 dni roboczych, jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zwrot zostanie przyjęty, a pieniądze zostaną wypłacone na podane w oświadczeniu konto w ciągu 5 dni roboczych. Dotyczy to reklamacji, a nie zwrotu./li>
   • w przypadku, w którym zwrot zostanie odrzucony, zostaniesz o tym poinformowany, w przeciągu 14 dni roboczych produkt zostanie odesłany.

   W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: biuro@claro-hurt.pl lub telefonicznie 606 290 690 lub 664 734 394

   • Zwracany towar odsyłają Państwo do nas na własny koszt. Zwrot zapłaconej przez Państwa ceny produktu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru, (proszę pamiętać o przesłaniu numeru konta, na które ma zostać przelana należność za towar, skróci to czas oczekiwania na zwrot pieniędzy).
   • Wszystkie produkty w naszej ofercie są objęte gwarancją producenta.
   • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towaru wewnątrz opakowania będą rozpatrywanie tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
   • Kradzieże towarów wysyłanych firmą kurierska nie są częste, niemniej jednak zdarzają się i tylko przestrzeganie wymienionych reguł pozwoli na skuteczne dochodzenie roszczeń za tego typu szkody i uchroni kupującego przed ewentualnymi stratami.
   • Koszty dostarczenia reklamowanego produktu do naprawy, najtańszą formą w ramach reklamacji pokrywa nabywca. Koszt ten niezwłocznie zwracamy w momencie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
   • W razie niewywiązania się z zawarcia transakcji kupujący zobligowany jest do uiszczenia 8% z wartości zamówienia na pokrycie kosztów z tym związanych
  • Postanowienia końcowe
   • Sklep www.chemiazniemiec.opole.pl nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie zakupionych produktów.
   • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Claro M&J Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.chemiazniemiec.opole.pl.

Twój Koszyk

Koszyk jest pusty.

Suma
zł0.00
Zastosuj
0